Teams - Design Challenge

Två dagars Design Challenge, där vi skulle lösa samt göra teams till en mer användarvänlig plattform. Grupparbete: Elias Vendel, Eric Nilsson & Annelie Persson